Informasi Terupdate Follow
Cahyaning Ati

Masjid CahyaningAti PermataJingga

Cahaya hati, hati yang merupakan raja bagi diri manusia. Dia bakal baik atau jahat begitu bergantung kepada hatinya. Maka bagaimana hati kita menjadi hati yang salim - selamat dari sgala penyakit hati. Bekal untuk hidup bahagia dunia akhirat, itulah visi besar masjid ini.

Nama bukanlah sekedar nama, tapi itulah doa harapan dari yayasan permata jingga. Kehidupan yang bernilai di kawasan yang dihuni orang orang beriman. Orang yang yakin kepada Allah juga menebar aman nyaman untuk sesama.

Masjid Abdullah Permatajingga

Bermottokan mengabdi kepada Allah untuk meraih kejayaan dunia dan kemuliaan akhirat

Bukan hanya sekedar motto tapi juga berusaha terus dinyatakan dengan kajian keagaamaan yang mengacu kepada visi di atas

Selanjutnya teramalkan nyata dalan interaksi antar jamaah : anda tengoklah kami di masjid Abdullah : guyub rukun tidak terkotak kotak oleh apapun, yang tua menyayangi yang muda - yang muda menghormati yang tua. Perumahan dengan suasana kampung yang guyub rukun dalam senyum hangat penuh rahmat.

Abdullah
Abdillah

Masjid Abdillah Sulfat

Bermottokan mengabdi kepada Allah untuk meraih kejayaan dunia dan kemuliaan akhirat

Bukan hanya sekedar motto tapi juga berusaha terus dinyatakan dengan kajian keagaamaan yang mengacu kepada visi di atas

Selanjutnya teramalkan nyata dalan interaksi antar jamaah : anda tengoklah kami di masjid Abdullah : guyub rukun tidak terkotak kotak oleh apapun, yang tua menyayangi yang muda - yang muda menghormati yang tua. Perumahan dengan suasana kampung yang guyub rukun dalam senyum hangat penuh rahmat.